OUG 95/2014 – Punct de vedere al Răniţilor şi Urmaşilor din Timişoara

ASOCIAŢIA 17 DECEMBRIE A RĂNIŢILOR

ŞI A FAMILIILOR ÎNDOLIATE DIN REVOLUŢIA 1989

TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI NR.7

C.I.F. 17071278

e-mail: asoc.17decembrie1989timisoara@gmail.com

Nr. inreg. 550 / 6.05.2017

Stimaţi domni parlamentari,

Prin aceasta, Asociaţia „17 Decembrie a Răniţilor şi Familiilor Îndoliate din Revoluţia 1989” Timişoara, vă supune atenţiei următoarele probleme legate de OUG 95/2014 prin care s-a modificat legea 341/2004, ordonanţă a cărei aprobare urmează să fie supusă dezbaterilor Camerei Deputaţilor, cameră decizională, după ce a fost deja aprobată în senat.

1. Discutarea concomitentă a OUG 95/2014 şi a OG 1/2015

OUG 95/2014 a anulat dreptul la indemnizaţie a răniţilor şi reţinuţilor revoluţiei care n-au grad de invaliditate. Acest lucru a fost numit o „regretabilă eroare” de însuşi Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist:

http://www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=482

La scurt timp problema a fost corectată prin apariţia OG 1/2015.

Considerăm că aprobarea OUG 95/2014 trebuie să se facă concomitent cu aprobarea OG 1/2015, amândouă ordonanţele având acelaşi obiect – schimbarea Legii 341/2004.

În cazul în care aprobarea celor 2 ordonanţe s-ar discuta separat, există posibilitatea teoretică ca să fie aprobată OUG 95/2014 şi respinsă OG 1/2015. S-ar crea astfel situaţia ca, în cazul a două persoane care au luptat împreună la revoluţie, una fiind împuşcată, dar vindecată ulterior şi alta scăpând nevătămată, cea nevătămată să poată primi indemnizaţie conform legii 341/2004, prin primirea noului titlu de „luptător cu rol determinant” prevăzut de OUG 95/2014, în timp ce persoana care a fost împuşcată, deşi foarte posibil are merite mai mari în lupta de răsturnare a dictaturii, să nu mai aibă drept la indemnizaţie, ceea ce în opinia noastră ar fi o mare nedreptate.

Precizăm că majoritatea răniţilor din revoluţie care au supravieţuit până în prezent sunt fără grad de invaliditate.

2. Reformularea art. I pct. 5 alin. 6 din OUG 95/2014

Articolul I pct. 5 alineatul 6 din OUG 95/2014 cerem să fie reformulat astfel:

„De prevederile prezentei Legi nu beneficiază persoanele care au săvârşit infracţiuni de drept comun în timpul Revoluţiei Române din Decembrie 1989,altele decât cele care au avut ca scop exprimarea protestului faţă de regimul dictatorial ori răsturnarea acestuia, sau infracţiuni în legătură cu drepturile acordate de Legile recunoştinţei, precum şi în legătură cu acordarea sau preschimbarea certificatelor de revoluţionar, în baza prezentei legi şi a Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările ulterioare.”

Adăugarea cuvintelor îngroşate, adică a precizării „altele decât cele care au avut ca scop exprimarea protestului faţă de regimul dictatorial sau răsturnarea acestuia” trebuie făcută pentru a se evita interpretările conform cărora activităţi săvârşite în timpul revoluţiei precum distrugerea unor însemne și cărţi comuniste, aruncarea de obiecte contondente către reprezentanţi ai forţelor de ordine, devastarea unor clădiri comuniste, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, care tehnic ar putea fi considerate infracţiuni de drept comun conform legislaţiei din 1989 şi chiar conform legislaţiei de acum, ar putea fi temei pentru excluderea persoanelor care le-au desfășurat de la drepturile prevăzute de legea 341/2004. În timpul revoluţiei române au existat acţiuni precum blocarea tancurilor în Timișoara (17 decembrie 1989), incendierea primăriei din Lugoj, incendierea sediului miliţiei din Caransebeș (21 decembrie 1989). Asemenea fapte trebuie înscrise cu litere de aur în istoria neamului românesc, nicidecum considerate infracţiuni. Ar fi o bătaie de joc la adresa evenimentului istoric al revoluţiei române ca după 28 de ani organele de stat să înceapă să ancheteze revoluţionarii pentru a depista și pedepsi cu lipsirea unor drepturi legale pe cei mai active şi curajoşi dintre ei.

3. Încetarea neacordării drepturilor prevăzute de legea 341/2004 prin ordonanţe de urgenţă succesive

Vă semnalăm totodată că, prin ordonanţe de urgenţă succesive, din anul 2010 încoace drepturile prevăzute de legea 341/2004 se acordă trunchiat, respectiv valoarea indemnizaţiei nu a mai fost actualizată conform creşterii veniturilor salariale medii. Am înţeles că există limitări bugetare, dar am observat că, în acelaşi timp cu limitarea drepturilor prevăzute în lege pentru revoluţionari, s-au găsit resurse pentru acordarea ori mărirea drepturilor prevăzute pentru alte categorii. S-au înfiinţat indemnizaţii pentru diplomaţii pensionari (OUG 96/2013), pensii speciale pentru personalul din aviaţia civilă (legea 83/2015) şi pentru grefieri (legea 130/2015), s-au mărit indemnizaţiile de merit prevăzute de legea 118/2002, cele ale artiştilor (legea 109/2005), ale sportivilor medaliaţi în competiţii internaţionale (art. 64 din legea 69/2000), ale deţinuţilor politic şi deportaţilor (Decretul-Lege 118/1990). Chiar şi legea 341/2004 a fost schimbată pentru a se acorda indemnizaţii noiembriştilor braşoveni din 1987 şi greviştilor din Valea Jiului din 1977 – evenimente de amploare mult mai mică decât revoluţia din 1989, unde riscurile la care s-au supus participanţii au fost mai mici (nu s-a deschis focul asupra protestatarilor) şi, cel mai important, n-au avut nici un rezultat (dictatura n-a fost răsturnată). Oare de ce revoluţionarii din 1989 sunt SINGURA categorie pentru care există restricţii bugetare? De ce pentru alte categorii care au drepturi chiar mai mari decât revoluţionarii din 1989, sunt bani pentru mărirea acestor drepturi ori chiar pentru înfiinţarea de drepturi noi, numai pentru revoluţionarii din 1989 se zice că, deşi legea 341/2004 modificată prin OUG 95/2014 şi OG 1/2015 prevede anumite drepturi, acestea nu pot fi acordate integral şi se emit ordonanţe de urgenţă anuale pentru limitarea respectivelor drepturi? Deranjează faptul că, spre deosebire de alte categorii cu drepturi prevăzute de lege, revoluţionarii din 1989 nu s-au mărginit să vocifereze împotriva regimului comunist ci chiar au răsturnat acest regim?

Vă cerem domnilor parlamentari, să nu mai acceptaţi limitarea drepturilor prevăzute de legea 341/2004 prin ordonanţe de urgenţă cu valabilitate temporală limitată, cum a fost obiceiul din 2012 încoace (spre exemplu OUG 57/2015, OUG 99/2016).

Păstrăm încrederea că demersul nostru va fi primit cum se cuvine de reprezentanţii aleşi ai românilor.

Asociaţia “17 DECEMBRIE A RĂNIŢILOR ŞI A FAMILIILOR ÎNDOLIATE DIN REVOLUŢIA 1989”, Timişoara

pentru Consiliul Director

Preşedinte

Gheorghe Lungu

Anunțuri

REPROGRAMARE ADUNARE GENERALĂ

Stimaţi membri ai Asociaţiei,

Deoarece în data de 19.04.2017 nu s-a întrunit numărul de membri minim necesar pentru ca adunarea generală să fie statutară, aceasta se reprogramează pentru sâmbată 22 aprilie 2017 ora 11:00 la sediul Asociaţiei.

Pe ordinea de zi a şedinţei:

  1. Prezentarea situaţiei financiar-contabile pentru 2016
  2. Alegeri pentru Consiliul Director şi Comisia de Cenzori
  3. Diverse

Vă aşteptăm.

Consiliul director


Adunarea Generală a Asociaţiei

Stimaţi membri ai Asociaţiei,

Asociaţia „17 Decembrie a Răniţilor şi Familiior Îndoliate din Revoluţia 1989”, Timişoara convoacă toţi membrii pentru Adunarea Generală din data de miercuri 19.04.2017 ora 12:00 la sediul Asociaţiei din Calea Şagului nr.7, Timişoara.

Ordinea de zi a şedinţei:

  1. Situaţia financiar-contabilă pentru anul 2016
  2. Alegeri consiliul director
  3. Diverse

In cazul în care nu se întruneşte numărul minim necesar pentru ca şedinţa să fie statutară, se va reprograma pentru sâmbată 22.04.2017 ora 11:00 tot la sediul Asociaţiei.

Vă mulţumim şi vă dorim un Paşte Fericit alături de cei dragi!

Consiliul director


Tichete CFR pt. anul 2017

Distribuirea tichetelor CFR pentru anul 2017 in Timisoara se va face la prefectura Timis in 16, 17 si 18 ianuarie 2017 intre orele 08:00-18:00, inspector pt. jud. Timis – CONSTANTINESCU IONUŢ – Inspector de specialitate IA Departamentul pentru Revolutionari – tel.0760.784.537. Mai multe detalii pe http://www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=853

 
1.Documentele de transport CFR si METROREX se vor distribui individual, conform Legii nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare. Solicitanții se vor prezenta cu copii ale CI/BI, certificatului sau legitimației, prezentate si în original pentru conformitate.
2.Documentele de transport CFR si METROREX pot fi ridicate și prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată (la notar) + copie CI/BI, copie certificat sau legitimație, ale beneficiarului.
 Procura specială se consideră valabilă dacă în cuprinsul ei se specifică în clar că este dată în vederea ridicării de la Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în numele solicitantului, documentele de transport CFR si METROREX pentru anul 2017.
 3.Beneficiarii Legii nr.341/2004, care nu se pot deplasa din motive medicaledovedite, pot solicita să primească prin poștă documentele de transport CFR și METROREX pentru anul 2017, prin adresă transmisă instituției, cu documentele medicale justificative, atașate.

22 Decembrie 1989

Un pios omagiu pentru Eroii-Martir din toată ţara!

nu-trageti-in-popor

Pioasă aducere aminte pentru sacrificiul tuturor celor care au visat, au înţeles că “E momentul!” şi au luptat cu preţul vieţii pentru un viitor mai bun pentru copiii si nepoţii lor.


Comemorarea Eroilor-Martir la Timişoara – 17.12.2016

Au trecut 27 de ani de când gloanţele armatei române, la ordinul inuman al dictatorului comunist Nicolae Ceauşescu, au făcut primele victime în rândul timişorenilor care au ieşit cu piepturile goale, cu mult curaj şi cu multă speranţă împotriva dictaturii şi pentru un viitor mai bun pentru copiii şi nepoţii lor. În 17 Decembrie 1989 au fost ucişi şi răniţi zeci de oameni.

1 noiembrie

“Primeşte-i Doamne-n casa Ta

Pe cei ce vin din Timişoara .

Ei sunt ofranda cea mai grea

Pe care ţi-a trimis-o ţara.”

muzica și versuri Tudor Gheorghe, din concertul manifest “Degeaba” https://www.youtube.com/watch?v=rrIGVw9qjxg

Ca în fiecare an, în 17.12.2016 au avut loc slujbe de pomenire la Catedrala Mitropolitană, la Biserica Martirilor şi la Cimitirul Eroilor. http://mitropolia-banatului.ro/pomenirea-eroilor-martiri-de-la-timisoara/

slujba-de-pomenire-la-catedrala-mitropolitana-timisoara

La Cimitirul Eroilor, cu sprijinul Mitropoliei Banatului şi al Primăriei Municipiului Timişoara, asociaţia noastră a organizat, ca în fiecare an din 1990, un parastas şi o slujbă de pomenire a Eroilor-Martir la care au participat familiile îndoliate, răniţii din Revoluţie, oficialităţi, multe asociaţii şi instituţii din Timişoara şi din ţară.

slujba-pomenire-2016 cimitirul eroilor

sursa foto: https://debanat.ro/2016/12/dupa-27-de-ani-17-decembrie-inca-doare-la-timisoara-foto_180599.html/nggallery/page/1

După slujba de pomenire, domnul Primar Nicolae Robu a adresat câteva cuvinte familiilor îndoliate ale Eroilor-Martir din Revoluţie, cât şi îndemnul de a nu-i uita pe cei care au fost ucişi, răniţi, arestaţi şi pe cei care au dus mai departe lupta pentru libertate şi demnitate a poporului român.

Cimitirul Eroilor

Asociaţia noastră mulţumeşte tuturor celor care au participat şi celor care au depus o coroană la monumentul Eroilor-Martir din Cimitirul Eroilor: oficialităţilor, asociaţiilor de revoluţionari din Timişoara şi din ţară, Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Bărăgan, cât şi celorlalte asociaţii şi instituţii prezente la comemorare.

Coroane pentru Eroii-Martir

Respect şi pioasă aducere aminte!

Respect si pioasa aducere aminte!

sursa foto: https://debanat.ro/2016/12/dupa-27-de-ani-17-decembrie-inca-doare-la-timisoara-foto_180599.html/nggallery/page/1

Seara, la ora 19:00, pe treptele Catedralei Mitropolitane, a avut loc un moment de reculegere în memoria de Eroilor-Martir din Revoluţie cu lumânări personalizate cu chipurile celor care au fost ucişi în Timişoara în Decembrie 1989. Printre puţinii timişoreni care au aprins o candelă pentru sufletele Eroilor a fost şi Primarul Timişoarei, domnul Nicolae Robu.

in memoriam (5)

 

Articole din presă despre 17.12.2016:

“17 decembrie încă doare la Timişoara”: https://debanat.ro/2016/12/dupa-27-de-ani-17-decembrie-inca-doare-la-timisoara-foto_180599.html/nggallery/page/2

“Zi de doliu la Timişoara, în memoria martirilor Revoluţiei din Decembrie 1989”: http://www.mediafax.ro/social/zi-de-doliu-la-timisoara-in-memoria-martirilor-revolutiei-din-decembrie-1989-16031559

“Lumanari cu chipurile martirilor Revolutiei, pe treptele Catedralei din Timisoara”: http://www.tion.ro/lumanari-cu-chipurile-martirilor-revolutiei-pe-treptele-catedralei-din-timisoara/1752238

” Timișoara nu uită eroii Revoluției.”
Citeste mai mult pe: http://www.pressalert.ro/2016/12/timisoara-nu-uita-eroii-revolutiei-rude-si-prieteni-ai-celor-care-au-murit-pentru-libertate-la-parastas-cimitirul-eroilor-nu-se-merita-toate-acele-sacrificii-foto/

„Eroii nu mor niciodată…”
Citeste mai mult pe: http://www.pressalert.ro/2016/12/eroii-nu-mor-niciodata/


Reportaj news.ro: „Lumânările care spun povestea eroilor de la Timişoara”

Lumanari personalizate cu chipurile Eroilor-Martir

”Pentru că, încă din anul 1990, în încercarea de a nega Revoluţia Română declanşată la Timişoara, se spunea despre cei ucişi că au fost ori turişti sovietici sau cine ştie de ce naţie, ori terorişti, mai ales cei arşi la crematoriul Cenuşa din Bucureşti a căror cenuşă a fost deversată într-un canal la Popeşti Leordeni, am creat aceste lumânari personalizate cu chipurile eroilor-martir ucişi în Timişoara. Am făcut acest lucru pentru a arăta, a demonstra, că au fost ucişi timişoreni care au luptat cu piepturile goale împotriva gloanţelor Armatei române care avea obligaţia să apere poporul, nu să execute un ordin împotriva propriului popor”, a spus Angela Ţintaru, soţia lui Octavian Ţintaru, cea care confecţionează aceste lumânări.

(…)

”Lumânările acestea sunt o flacără aprinsă pe altarul libertăţii. Revoluţia Română este cel mai important eveniment din istoria contemporană. Cât timp vom funcţiona ca asociaţie vom încerca să îi facem pe aceşti eroi cât mai prezenţi în viaţa noastră, a timişorenilor. Sunt eroii Revoluţiei. Lumânările acestea sunt foarte importante pentru că vorbesc despre oameni care şi-au iubit ţara foarte mult, despre sacrificiu. Noi nu avem cultul acesta al celor care s-au sacrificat. Încercăm prin gestul acesta să trezim în oameni respectul şi să conştientizăm în privinţa sacrificiului”, afirmă Corina Untilă, preşedintele Asociaţiei 17 Decembrie a Răniţilor şi a Familiilor Îndoliate din Revoluţia din 1989 în Timişoara.

citeste mai mult aici: http://www.news.ro/social/reportaj-lumanarile-care-spun-povestea-eroilor-de-la-timisoara-lumanarile-acestea-vorbesc-despre-oameni-care-si-au-iubit-tara-foarte-mult-despre-sacrificiu-foto-1922403016532016121116121543

„Eroii-Martir sunt contemporani şi mai existăm şi noi, cei care am fost răniţi de acele gloanţe ale armatei române, chiar dacă a trecut mai mult de un sfert de secol şi chiar dacă unii au uitat sau vor să uite de noi.” – Corina Untilă, rănită în 17.12.1989 la Podul Decebal din Timişoara, preşedinte Asociaţia “17 Decembrie a Răniţilor şi Familiilor Îndoliate din Revoluţia 1989” Timişoara